ADIM 3 : LİSANSLI KURULUŞ DEPREM RİSK RAPORUNU HAZIRLAR.