BİLİNÇLİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ
Türkiye’ nin tamamını içine alan, toplumun tüm kesimini etkileyecek Kentsel Dönüşüm süresince; toplumu bilinçlendirmek, Türkiye’ nin kalkınmasında görev almak için; bilimsel, kültürel, sosyal, ticari, ekonomi başta olmak üzere ülkemizi, insanımızı ve toplumu ilgilendiren tüm disiplin ve konularda bir araya gelerek Kentsel Dönüşüm kapsamında fikir üretmek, projeler üretmek – yapmak ve ortak akıl oluşturarak paylaşmak. Özlemini duyduğumuz modern şehir ve yaşam alanlarına kavuşmak için çalışmak.

AMACI:
Türkiye’ nin tamamını kapsayan KENTSEL DÖNÜŞÜM de öncelikle Vatandaşların kendi haklarını öğrenmeleri için kamu kurum, dernek , üniversiteler ile konferans ve seminerler düzenlemek. Bu çalışamlar ile KENTSEL DÖNÜŞÜM kapsamında eksikleri ve vatandaş taleplerini belirleyerek İDAREYE iletmek ve KENTSEL DÖNÜŞÜM ün amacına uygun, verimli olarak yürümesini sağlamak. 21 yy. yakışır kendi kültürümüze uygun, modern, deprem ve afet risklerinden etkilenmeyen şehir ve yaşam alanları için çalışmak.

KONUSU;
6306 saylı afet riskli yapıların yenilenmesi ile ilgili kanun kapsamında (kentsel dönüşüm) Türkiye’ nin tamamında özellikle deprem riskli binaların yenilenmesi hedeflenmektedir. Bu kanun ile vatandaşlar kendi talepleri doğrultusunda başka bir alanda yaşamak zorunda kalmadan şuan bulundukları yerdeki eski, depreme dayanıksız, ekonomik ömrünü tamamlamış binalarını depreme dayanıklı olarak yeniden inşaa edebilecekler. Bu süreçte maddi imkanları olmayanlar için devlet yardımları, yeni yapılacak bina için uygun kredi koşulları, kira yardımları ile ciddi vergi ve harç muafiyetleri bulunmaktadır. BİLİNÇLİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ öncelikle vatandaşların kentsel dönüşüm kanunu kapsamında bilinçlendirilmesi ve bu süreçte yol gösterilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu çalışmalar neticesinde kanunun uygulanmasındaki eksikler ile vatandaş taleplerinin ilgili İDARELERE düzenli bir şekilde ileterek kentsel dönüşüm sürecinin doğru ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak.Web sayfa. bilgi alınabilir.

GEREKÇESİ:
Türkiye; depremde insan kaybı açısından Dünyada 3ncü sıradadır. İstanbul yıllarca göç almış ve çarpık bir yapılaşma ile mega kent haline gelmiştir. Bugüne kadar yapılan çalışmalar; İstanbul’ da yaklaşık 600.000 binanın deprem açısından can güvenliğinin olmadığını ortaya koymuştur.1999 İzmit ve Adapazarı Depremlerine kıyasla İstanbul’ da olacak depremin her yönü ile ciddi sonuçlar doğuracaktır. Bu yönü ile Kentsel Dönüşüm ( 6306 sayılı Kanun) önemli bir fırsattır. Bu fırsatı iyi değerlendirip, etkinliğini arttırabilirsek hem özlemini duyduğumuz otoparklı, yeşil alanlı, sosyal donatılı, modern, güvenli yaşam alanlarına kavuşacağız hemde Deprem Riskini en aza indirmiş olacağız. BİLİNÇLİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ile vatandaşların kentsel dönüşüm kanunu kapsamında bilinçlendirilmesi, katılımının sağlanması ve bu sürecin etkin bir şekilde işlemesi için İDARELER, Kamu Kurumları, STK ve Üniversiteler ile işbirliği içerisinde çalışarak Deprem Riskini en aza indirilmesi amaçlanmaktadır

HEDEFLERİ:

 1. Kentsel Dönüşüm hakkında vatandaşların bilinçlendirilmesi
 2. Uygulamada görülen eksiklerin ve vatandaş taleplerinin belirlenmesi
 3. Depremde can ve mal kaybının en aza indirilmesi
 4. Modern

  , kendi kültürümüze uygun yaşam alanlarına ve şehire kavuşmak

 5. Bu konudaki İDARELERE uygulamadaki eksikleri hakkında bilgi vermek
 6. Kentsel Dönüşüm kapsamında vatandaşa yardımcı olacak uzmanları eğitmek
 7. Uygulamadaki etkinliği arttırmak
 8. Tek Tek bina yenilemek yerine imar adası yada alansal kentsel dönüşümün
 9. Önemini vurgulamak ve bu konuda teşvik edici çalışmalar yapmak
 10. İDARELER ve diğer STK lar ile bu konuda ortak akıl oluşturmak

HEDEF KİTLE
Deprem riski taşıyan, eski, kaçak, ekonomik ömrünü tamamlamış; kentsel dönşümden faydalanabilecek vatandaşlar.

UYGULANACAK YERLER
ANTAKYA‘ ın tamamı özellikle eski, çarpık yapılaşmanın olduğu ilçelere öncelik verilerek çalışmalar organize edilecektir.