ADIM 5 : BAKANLIK DEPREM RİSK RAPORUNU ONAYLAR TAPUYA YAZI YAZAR.